První české referendum

    Referendum, slovo, které znamená všelidovou odpověď na otázku, s jednoznačnou odpovědí ano či ne.
    Referendum tak dlouho a důsledně odmítané našimi politiky stojí před námi. Bezesporu jen proto, že na jeho průběhu trvá Evropská unie a je jasně formulovanou podmínkou vstupu mezi uniální Evropany.
    Žádné jiné otázky my, lidé stojící mimo vládu a parlament rozhodovat nebudeme. My budeme jen dále a dále volit ty, co rozhodují za nás. Proč? Často je to nepochopitelné, ale jakýkoliv problém může být pro politiky a jejich strany vlastně zbožím, o kterém mohou jednat. Mohou svůj souhlas nebo odpor vyměnit nebo snad i prodat za jiný souhlas, podporu jiné strany při řešení jiného problému. Pomalu tak přestává být při řešení problémů důležitá logika a účelnost. Problémy jsou řešeny na základě výhodnosti politického kšeftu, proto se dočítáme o stamiliónových kompenzacích, o dluzích státního rozpočtu, o nevýhodných kontraktech, o nehotových sociálních zákonech, jejichž realizaci lze jen těžko politicky zhodnotit.
    Referendum o vstupu do Evropské unie prorazilo hradbu domácí politické scený vybudovanou proti všelidovému rozhodování a pustilo k nám trochu svěžího vzduchu ze zemí, kde politici kvůli skandálům opradvu odstupují. A to samo o sobě je zážitek, byť jen pomíjivý.
    Snažím se nevynechat volby, i když jsem stejně jako vy nerozhodný, koho podpořit. Chovají se tak podobně, často nepravicově, nelevicově, ale účelově. Mění se z arogantních předsedů s vyhraněným velmi silným názorem své politické strany v blahosklonné a chápavé nadstranické prezidenty. Hlasují ochotně o svých nestoudných výhodách za špatnou práci ve prospěch chudnoucí země. Nadávám a často neslušně. Ale jdu k volbám proto, abych podpořil podle svého názoru menší zlo nebo proto, abych oslabil sílu rodícího se politického monopolu.
    Jenže teď přicházejí konečně volby, na které se těsím. Už proto, že toto referendum má pro mě jasné řešení. A tím je ANO vstupu do Evropské unie.
    Vím své o evropské byrokracii, nemyslím si, že jako důchodce budu žít na portugalském pobřeží, nevěřím tomu, že se zásadně budou zvyšovat v dohledné době mzdy a důchody. Nečekám prostě žádný zásadní obrat do roka a do dne. Naopak, některé naše podniky neobstojí proti evropské konkurenci, zemědělcům nastanou krušné chvilky, ceny porostou na rozdíl od našich příjmů.
    Věřím ale, že Unie znamená určitý diktát politických priktitk, které oslabí sílu tomu našemu současnému politickému kšeftování. Vítám nejrůznější změny naší legislativy vyvolané potřebou vstupu mezi Evropany. Vidím rozšíření trhů pro naše podnikatele. Chci, aby naše země konečně ztratila punc rozvojové postkomunistické země, kde je možné všechno. Těším se z toho, že se naši politici i úřednici budou muset bát výroků evropských soudů a arbitráží. Věřím ve vynucenou změnu přístupu k problémům, které se budeme učit komunitně. Těším se z toho, že moje děti a jejich děti bodou moct studovat, pracovat, žít tam, kde chtějí. Firmy, které přežijí, vyjdou posíleny k další axistenci a zahraničních zaměstnavatelů snad přibude.
    Jsem přesvědčen, že země Evropské unie začnou pracovat na společných sociálních zásadách a postupně se dopracují alespoň k minimálním jistotám, které budou poskytnuty všemi členskými státy znevýhodněným skupinám občanů.

Prostě říkám ANO a věřím, že nás je dost na to, abychom souhlas prosadili.

Autor: Zdeněk Škaroupka

Zdroj: Vozíčkář 2/2003
Rubrika: O čem se mluví
Strana: 2

Inspirace z Evropské unie

Vytáhnou nás peníze EU z bryndy ?

Do Evropy ANO, ale bohužel nikoli s cestovní kanceláří

Jak v EU - a vůbec: JAK DÁL?


Situace v povodňových oblastech

    Od srpnových povodní už uplynula delší doba, ale problémy stále přetrvávají a s příchazející zimou a spojenými mrazy se komplikuje i obnova zatopených domů a bytů. Některé práce bude třeba odložit až na jaro. To znamená, že mnoho lidí zůstane přes zimu bydlet v přechodném ubytování nebo sice ve vlastním, ale provizorně upraveném domě či bytě.
    Liga za práva vozíčkařů stále působí v severních, středních a jižních Čechách a zmapovali jsme situaci i na Znojemsku. Zprávy z terénu jsou uveřejňovány na našich internetových stránkach www.ligavozic.cz.
   
V současné době spolupracujeme s více organizacemi. Jednou z nich je obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. V rámci povodňové pomoci pracují v terénu tzv. sociální rozhodčí, kteří sbírají informace o zatopených lidech. V centru v Praze se pak konají porady, na kterých se rozhoduje o výši příspěvku pro jednotlivé domácnosti. Těchto porad se účastní i náš pracovník, který informuje o našich zdravotně postižených klientech, kteří byli zatopeni, takže i k nim se dostanou peníze od Člověka v tísni. Podle informací od klientů už peníze doputovaly do mnoha domácnosti. Dalši kolo přerozdělování peněz proběhne na jaře, kdy bude možné zahájit další stavební práce. Ihned po novém roce se rozběhne i kolo, ve kterém se budou přerozdělovat peníze lidem, jejichž domy jsou určeny k demolici.
    Dále jsme navázali spolupráci s regionálními pracovišti České katolické charity a místními pobočkami Sdružení zdravotně postižených v ČR (tzv. Centra služeb pro zdravotně postižené). Jejich pracovníci mají o naše bezplatné lince a činnosti informace, které předávají zdravotně postiženým lidem v místě svého působení. Naopak náš pracovník od nich získává další kontakty.
    Co se týče finanční pomoci od nadací, máme již ověřeno od našich klientů, ze peníze jsou rozděleny a nadace proplácejí do určité výše faktůry za stavební práce a vybavení poničených domů a bytů. V případě zájmu o využití příspěvků od těchto nadací můžete napsat žádost na tyto adresy:
    Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Melantrichová 5, Praha 1, 110 00, Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové, Senovážné nám. 2, Praha 1, 111 21.
    V žádosti uveďte údaje o Vašem postížení, jaký typ průkazky mimořádných výhod máte přiznaný a zda máte částečný nebo plný invalidní důchod. Napište Váš povodňový příběh, míru škod a na co konkrétně byste finanční příspěvek použili.
    Zatímco se zdá, že pomoc od neziskových a humanitárních organizací funguje, státní pomoc není bohužel tak pružná, jak by měla být. První sociální dávky, které byly vypláceny ještě v srpnu, se k lidem dostaly rychle. Další převod finančnich prostředků ze státního povodňového konta obcím ale trvá dlouho, do některých obcí peníze ještě nedorazily.
    Pokud jste byli zatopeni a nevíte, kde a jak je možné žádat o pomoc, případně máte jiný problém, ozvěte se na naši bezplatnou linku 800 100 250 nebo na e-mailovou adresu hanka@ligavozic.cz.
   
Přejeme Vám vše dobré do nového roku a hodně síly a optimismu při řešení problémů, ať už mají nebo nemají souvislost s povodněmi.

Autor: Hana Valová

Zdroj: Vozíčkář 6/2002
Rubrika: Liga informuje
Strana: 12

Z ohlasů na náš povodňový projekt