Organizace, spolky, sdružení v ČR a SR:

Aktivný vozík

Liga za práva vozíčkářů

Ostravská organizace vozíčkářů

Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel

v zahraničí:

Bariery - serwis internetowy

Tirol ohne Handicap

Osobné stránky vozíčkárov:

Amigo - Vašek Miklas

Claudi - Marcela Mrázková

Dalin - Daliborova stránka

Hatani - Tomášova stránka

Inspider - Jiří Žváček

Minetaki - Julie Janická

Nettyna - Anitina stránka

Verone - Veronika Nesměráková

Zehnalovi - manželé Otto a Jitka

Zaujímavosti:

DMO - Dětská mozková obrna

Žena-iN - Jsme postižení my, nebo ti na vozíku?

Hendikep u nás - Internetový server o zdravotně postižených

INCO FORUM - Forum o inkontinenci

INFODOM - informačný servis pre rodičov postihnutých detí

INFOPOSEL - informační systém pro zdravotně postižené

Internet poradna - poradenský, informační a diskusní server, pro osoby se specifickými potřebami a všechny blízké

Mám reumu, pani doktorka?

Mariánom Kozákom za mestskými bariérami

Nemá nohy od kolien, ale muža chce bez hendikepu

Perníkové srdce 2000

Plesové choreografie

So slepotou sa nedá zmieriť, iba naučiť sa žiť

Vozíčkári sú nespokojní s prijatým zákonom o sociálnej pomoci

Život ako krížová cesta